Dân Phan Rí có thể đăng ký khám bệnh BHYT tại Bệnh viện ở Chợ Lầu

Người dân tham gia BHYT trên địa bàn Thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh và xã Chí Công nếu có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viên đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận thì liên hệ BHXH huyện Tuy Phong để được cấp, đổi lại thẻ BHYT vào tháng đầu mỗi quý.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận
Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận ở thị trấn Chợ Lầu

Đây là thông báo mới nhất của BHXH tỉnh Bình Thuận, cơ quan này đã thống nhất với Sở Y Tế Bình Thuận chấp thuận đề nghị của UBND huyện Tuy Phong về việc xem xét để người dân các xã, thị trấn mảng Nam huyện Tuy Phong được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận.

Mục đích chính của đề xuất này là nhằm tăng tỉ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế tại 03 xã, thị trấn mảng Nam huyện Tuy Phong bao gồm xã Chí Công, xã Hòa Minh và thị trấn Phan Rí Cửa.

Dân số hiện tại của 03 xã, thị trấn này là 69.707 người, chiếm hơn 48% dân số toàn huyện Tuy Phong nhưng tỉ lệ người dân tham gia BHYT lại thấp hơn mức bình quân chung toàn huyện. Hơn nữa, việc tham gia lại không bền vững. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình này là do người dân muốn khi tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận để được thụ hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh tốt hơn các trạm y tế xã và Phòng khám Đa khoa Phan Rí Cửa hiện tại.

Huỳnh (PR+)