Phan Rí Cửa sẽ được lên thị xã vào 2020 hay 2035?

Còn nhớ trong bài viết trước, mình đã đề cập đến việc Phan Rí sẽ lên thị xã vào 2020. Đó chính là nội dung trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thị trấn Phan Rí Cửa
Thị trấn Phan Rí Cửa – Ảnh Hữu Minh

Tuy nhiên theo Quyết định số 3372/QĐ- UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2035 mà chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký vào 24/11/2017, Phan Rí Cửa sẽ được quy hoạch, từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại III và nâng cấp đô thị lên thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2035.

Hiện tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phan Rí Cửa tỉnh Bình Thuận đến năm 2035 đã được điều chỉnh mới theo Quyết định phê duyệt 1061/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 bởi UBND tỉnh Bình Thuận.

Tiếc là văn bản quyết định mới này mình chưa tìm được trên dữ liệu Internet hiện tại. Vì vậy cũng chưa rõ Đồ án quy hoạch chung này đã thay đổi thế nào, có thay đổi thời gian Phan Rí sẽ lên thị xã hay không.

Trong bối cảnh hiện tại khi mà Hòa Phú và Phan Rí Cửa đã được chủ trương sáp nhập thành thị trấn Phan Rí Cửa mới, rất nhiều người dân trong đó có mình luôn hy vọng Chí Công và Hòa Minh cũng sẽ sớm được sáp nhập vào để quy hoạch và phát triển Phan Rí lên thị xã trong thời gian sớm nhất.

Mục đích chính của bài viết này, mình chỉ muốn thông báo với mọi người là Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Phan Rí đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Huỳnh

Huỳnh (PR+)