Tuy Phong: Sẽ sớm sáp nhập xã Hòa Phú với thị trấn Phan Rí Cửa

Theo thông tin từ Bình Thuận Online, dự kiến từ nay đến hết 2021, Hòa Phú sẽ sớm được sáp nhập vào thị trấn Phan Rí Cửa.

UBND thị trấn Phan Rí Cửa
UBND thị trấn Phan Rí Cửa

Đây là một trong những nội dung chính trong Công văn báo cáo kết quả rà sót và Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh thực hiện theo Kết luận 639-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh Ủy.

Ngoài việc xã Hòa Phú sáp nhập với thị trấn Phan Rí Cửa, trong giai đoạn từ nay đến 2021, Bình Thuận cũng sẽ sớm sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã khác bao gồm nhập xã Măng Tố với xã Đức Tân ở huyện Tánh Linh và nhập xã Đức Chinh với xã Nam Chính ở huyện Đức Linh.

Bên cạnh việc sáp nhập 03 đơn vị hành chính trên, Bình Thuận cũng sẽ sớm tiến hành điều chỉnh địa giới 07 đơn vị cấp xã bao gồm.

  • Điều chỉnh một phần diện tích xã Phú Lạc về thị trấn Liên Hương, điều chỉnh một phần diện tích xã Phú Lạc về xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong).
  • Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên xã Hàm Kiệm (thôn Vạn Tường) về xã Mương Mán (huyện Hàm Thuận Nam).
  • Điều chỉnh một phần diện tích đất tự nhiên xã Tân Đức (thôn 5) về thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân).
  • Điều chỉnh một phần diện tích đất tự nhiên xã Tân Phước về phường Phước Hội và phường Phước Lộc (thị xã La Gi).
  • Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên thị trấn Võ Xu và xã Nam Chính về xã Vũ Hòa (huyện Đức Linh).

Được biết, trong Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bình Thuận dự kiến sẽ thu gọn 15 đơn vị hành chính. Đề án này sẽ chia làm 02 giai đoạn: từ nay đến năm 2021 và từ năm 2020 đến năm 2030.

Huỳnh (PR+)