Xây dựng trung tâm thương mại Vincom ở La Gi

Bình Thuận sẽ có trung tâm thương mại Vincom đầu tiên ở La Gi. Đây là tin mình đọc trên trang tin điện tử Thị Xã La Gi về việc xem xét mở rộng diện tích dự án trung tâm Vincom La Gi- Bình Thuận.

Trung tâm vicom La Gi - Bình Thuận

Ảnh bái viết – ảnh mô hinh minh họa.

Theo nội dung  Giấy mời họp số 98/GM-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thị xã La Gi thì  ngày 07/12/2016 UBND tỉnh đã có văn bản số 4604/UBND-KT  thống nhất cho Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam lập thủ tục đầu tư dự án TT Vincom La Gi – Binh Thuận tại phường Tân Thiện thi xã La Gi.

Được biết ban đầu dự án Trung tâm Vincom tại La Gi chỉ đề xuất quy mô diẹn tích 10.000 m2. Mục tiêu dự án là xây dựng trung tâm thương mại bao gồm các khu chức năng: Siêu thị Vinmart, gian hang điện tử Vinpro, gian hàng tiêu dùng VinDS, nhà hàng ăn uống, khu trò chơi và các dịch vụ hạ tầng hoàn chỉnh.

Sau đó công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam  xin mở rộng khu đất thực hiện dự án từ diện tích 10.000 m2 lên 13.396 m2 ở vị trí giao giữa đường Thống Nhất và đường quy hoạch số 4 để thực hiện hóa mô hình Trung tâm thương mai kết hợp nhà phố. Đây cũng là nội dung chính trong giấy mời họp số 98 của UBND thị xã La Gi.

Xem chi tiết văn bản giấy mời họp tại đây: https://goo.gl/7l01pu

Huỳnh (PR+)