Từ 01/01/2020: cái tên xã Hòa Phú sẽ chính thức không còn nữa

Từ 01/01/2020, cái tên xã Hòa Phú sẽ chính thức không còn trong các thủ tục hành chính nữa.

Xã Hòa Phú
Xã Hòa Phú sẽ chính thức sáp nhập vào Phan Rí từ 01/01/2020

Theo Báo Bình Thuận, ủy ban Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 820 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Bình Thuận. Theo đó từ 01/01/2020, việc xã Hòa Phú sẽ sáp nhập vào Phan Rí Cửa, xã Đức Tân sẽ nhập vào xã Măng Tố và xã Đức Chính sẽ nhập vào xã Nam Chính sẽ chính thức có hiệu lực.

Sau khi sáp nhập, thị trấn Phan Rí Cửa mới ở huyện Tuy Phong sẽ có dân số hơn 45.000 người với tổng diện tích 14,92 Km2. Xã Măng Tố ở huyện Tánh Linh sẽ có dân số khoảng 9.800 người với tổng diện tích 72,98 km2 và xã Nam Chính ở huyện Đức Linh sẽ có dân số hơn 15000 người với tổng diện tích 51,69 km2.

Như vậy, sau ngày 01/01/2020 nghị quyết có hiệu lực, toàn tỉnh Bình Thuận sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (08 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố.) và 124 đơn vị hành chính cấp xã (93 xã, 19 phường và 12 thị trấn).

Huỳnh (PR+)