Tánh Linh: Thêm 50 đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn bởi Covid-19

Ngày 12/08/2020, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản Quyết định số 1883 về việc hỗ trợ các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Tánh Linh.

huyện tánh linh
Huyện Tánh Linh

Theo đó, danh sách được hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở huyện Tánh Linh được bổ sung thêm 50 đối tượng với tổng số tiền hỗ trợ là 57.000.000. Cụ thể như sau:

 • Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng (bổ sung)
  • Tổng số đối tượng thụ hưởng: 26 người
  • Tổng số tiền chi trả: 39.000.000 đồng.
 • Đối tượng hộ nghèo (bổ sung)
  • Tổng số đối tượng thụ hưởng: 09 khẩu
  • Tổng số tiền chi trả: 6.750.000 đồng
 • Đối tượng hộ cận nghèo (bổ sung)
  • Tổng số đối tượng thụ hưởng: 15 khẩu
  • Tổng số tiền chi trả: 11.250.000 đồng

Danh sách chi tiết 50 đối tượng được hỗ trợ, bạn có thể xem tại đây: Chi tiết danh sách.

Huỳnh (PR+)