Tạm biệt xã Hòa Phú, Thị trấn Phan Rí Cửa mới sẽ có 21 khu phố

Theo phương án sáp nhập, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hòa Phú sẽ được sáp nhập với thị trấn Phan Rí Cửa hiện tại để thành lập thị trấn Phan Rí Cửa mới.

Trụ sở chính của thị trấn Phan Rí Cửa mới

Thị trấn Phan Rí Cửa mới sẽ có tổng diện tích là 14,92 km2 với quy mô dân số khoảng 45.805 người. Địa giới hành chính mới của thị trấn Phan Rí Cửa mới sau khi sáp nhập như sau.

 • Phía Đông giáp Biển Đông.
 • Phía Tây giáp xã Hòa Thắng và thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.
 • Phía Nam giáp Biển Đông.
 • Phía Bắc giáp với xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình và xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong.

Thị trấn Phan Rí Cửa mới sẽ có 21 khu phố. Trong đó giữ nguyên có 17 khu phố của Thị trấn Phan Rí Cửa hiện tại gồm: Thanh Giang 1, Thanh Giang 2, Song Thanh 1, Song Thanh 2, Song Thanh 3, Giang Hải 1, Giang Hải 2, Giang Hải 3, Xuân Giang 1, Xuân Giang 2, Minh Tân 1, Minh Tân 2, Minh Tân 3, Minh Tân 4, Hải Tân 1, Hải Tân 2, Hải Tân 3 và chuyển 04 thôn của xã Hòa Phú thành 04 khu phố mới gồm Phú Thủy, Phú Hải, Phú Hòa, Phú Tân.

Được biết sau khi sáp nhập, dự kiến sẽ giữ nguyên hiện trạng trụ sở làm việc cũ của thị trấn Phan Rí Cửa để sử dụng và xem đây là trung tâm hành chính của thị trấn Phan Rí Cửa mới. Còn với trụ sở làm việc, tài sản và cơ sở vật chất của xã Hòa Phú, dự kiến sẽ sử dụng vì mục đích công ích như trụ sở Công an hoặc Quân sự của thị trấn mới.

Thị trấn Phan Rí Cửa mới
Trụ sở xã Hòa Phú dự kiến sẽ làm trụ sở Công an hoặc Quân sự của thị trấn mới

Một số mục tiêu chính của thị trấn Phan Rí Cửa mới trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

 • Hoàn thành cơ bản hạ tầng khu dân cư 15 ha (thị trấn Phan Rí Cửa cũ);
 • Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư 1,8 ha xóm 9B (xã Hòa Phú cũ)
 • Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng cụm công nghiệp chế biến thuỷ sản (xã Hòa Phú cũ).
 • Tác động tiếp tục xây dựng Cảng cá giai đoạn II
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công trình đường Đông – Tây gắn với việc quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ kinh tế trục lộ Đông – Tây
 • Kêu gọi đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao giai đoạn II
 • Xây dựng mở rộng quy hoạch chợ Phan Rí Cửa (mới) ra khu vực bến xe.

Huỳnh (PR+)