Thị xã Phan Rí 2035: bao gồm cả Tuy Phong và Phan Rí Thành?

Trong bài viết Phan Rí Cửa sẽ lên thị xã vào 2020 hay 2035, mình đã có đề cập đến việc Đồ án Quy hoạch Phan Rí Cửa đến 2035 đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thị trấn Phan Rí Cửa
Quang cảnh tại thị trấn Phan Rí Cửa – Ảnh Hữu Minh

Vậy thì Quy hoạch chung thị trấn Phan Rí Cửa sẽ được điều chỉnh, thay đổi ra sao?

Có nguồn thông tin là do ảnh hưởng của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, và phân loại đơn vị hành chính, vì vậy Phan Rí Cửa sẽ không thể tách khỏi huyện Tuy Phong dù cho có được xác lập đủ tiêu chuẩn đô thị loại III.

Phan Rí Cửa muốn lên thị xã thì phải cùng cả huyện Tuy Phong kết hợp với xã Phan Rí Thành của huyện Bắc Bình lên thị xã luôn một thể.

Theo đó, sẽ điều chỉnh Quy hoạch thị xã Phan Rí Cửa thành thị xã Phan Rí. Phạm vi nghiên cứu đồ án sẽ bao gồm cả toàn bộ huyện Tuy Phong và xã Phan Rí Thành của huyện Bắc Bình.

Theo đồ án quy hoạch mới này Thị xã Phan Rí sẽ bao gồm các phường Phan Rí Thành, phường Phan Rí Cửa, phường Hòa Minh, phường Chí Công, phường Liên Hương, phường Vĩnh Tân và 06 xã còn lại.

Cũng theo nguồn thông tin này, xã Phan Rí Thành huyện Bắc Bình và xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong đang trong quá trình làm hồ sơ lập thành thị trấn và hướng tới việc trở thành phường của thị xã Phan Rí, theo quy hoạch chung đô thị Phan Rí tới 2035.

Trên đây là những thông tin mình tìm hiểu và được nhiều bạn nhiệt tình chia sẻ. Xin lưu ý rằng đây không phải là thông tin chính thức từ các cơ quan địa phương ở Bình Thuận. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong tương lai, nếu UBND Bình Thuận sớm chính thức có văn bản điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Phan Rí Cửa đến 2035, mình sẽ cập nhật và chia sẻ đến mọi người.

Huỳnh

Huỳnh (PR+)