18.549 trẻ ở Lagi và Bắc Bình sẽ được tiêm vắc xin sởi – Rubella

Khoảng 18.549 trẻ em từ 1-5 tuổi tại thị xã Lagihuyện Bắc Bình sẽ được tiêm 1 mũi vắc xin sởi -Rubella (MR) góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.

Kế hoạch tiêm vắc xin Sởi - Rubella ở Bình Thuận
Kế hoạch tiêm vắc xin Sởi – Rubella ở Bình Thuận – Ảnh minh họa

Đây là nội dung chính của kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1 – 5 tuổi tại các huyện nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020. Chi tiết kế hoạch, xem tại đây: văn bản kế hoạch.

Theo đó, thị xã Lagi và huyện Bắc Bình được xác định là các đơn vị hành chính cấp huyện có nguy cơ cao trên toàn tỉnh.

Dự kiến vào tháng 9 – 10/2020, tất cả trẻ từ 1-5 tuổi (sinh từ 01/01/2015 đến 30/6/2019) tại 27 xã, phường của hai địa phương trên sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin MR không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin sởi hoặc vắc xin MR hoặc vắc xin sởi – quai bị – rubella (MMR) trước đó.

Được biết, tổng dự toán kinh phí thực hiện chiến dịch này là 442.807.600 đồng. Trong đó, kinh phí do trung ương hỗ trợ: 359.689.600 đồng và kinh phí của địa phương là 83.118.000 đồng.

  • Một số lưu ý cần biết.
    • Không tiêm vắc xin MR cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin sởi hoặc MR hoặc MMR trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm.
    • Sau chiến dịch, những trẻ đã tiêm 02 mũi vắc xin sởi trong đó có 01 mũi vắc xin phối hợp MR thì khi đủ 18 tháng tuổi không tiêm vắc xin MR trong tiêm chủng thường xuyên.

Huỳnh (PR+)