Toàn án tỉnh Bình Thuận tuyển công chức ngạch Thư ký viên 2022

Cơ hội việc làm Bình Thuận từ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hiện đơn vị này cần tuyển dụng công chức ngạch Thư ký viên năm 2022 với 18 chỉ tiêu.

Toàn án tỉnh Bình Thuận tuyển công chức ngạch Thư ký viên 2022
Toàn án tỉnh Bình Thuận tuyển công chức ngạch Thư ký viên 2022

Dưới đây là nội dung chính của thông tin tuyển dụng Bình Thuận này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị tuyển dụng nếu có nhu cầu ứng tuyển.

  • Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu
  • Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
  • Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
  • Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo
  • Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Thi đua và khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận
  • Chi tiết nội dung tuyển dụng, xem tại đây: nội dung chi tiết.

Huỳnh (PR+)