Trường cao đẳng Bình Thuận sẽ hoạt động vào 01/09/2020

UBND tỉnh Bình Thuận sẽ thành lập trường Cao đẳng Bình Thuận trên cơ sở sáp nhập các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Theo đó, các trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Cao đẳng nghề và Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận sẽ hợp nhất thành trường Cao đẳng Bình Thuận.

Trường cao đẳng này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh. Trường sẽ có 06 phòng chức năng, 05 khoa chuyên môn và 05 trung tâm đào tạo.

Theo kế hoạch, trường Cao đẳng Bình thuận sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/09/2020 sau khi UBND tỉnh trình Bộ lao động – Thương bình và Xã hội xem xét phê duyệt đề án.

Được biết đề án sáp nhập này nhằm tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy và khắc phục chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh (PR+)