Chi 952 triệu hỗ trợ lao động ở Tuy Phong mất việc do Covid-19

Ngày 28/07/2020, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản Quyết định 1716/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 tại các xã thuộc huyện Tuy Phong.

UBND thị trấn Phan Rí Cửa
UBND thị trấn Phan Rí Cửa

Theo nội dung văn bản, tổng số tiền hỗ trợ trong quyết định này là 952.000.000 đồng. Đây là số tiền hỗ trợ đối với 952 lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc do dịch Covid-19 tại 04 xã Phước Thể, Phú Lạc, Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo. Thông tin chi tiết như sau:

  • Xã Phước Thể: 345 người với tổng số tiền hỗ trợ 345.000.000 đồng.
  • Xã Phú Lạc: 328 người với tổng số tiền hỗ trợ 328.000.000 đồng.
  • Xã Vĩnh Tân: 158 người với tổng số tiền hỗ trợ 158.000.000 đồng.
  • Xã Vĩnh Hảo: 121 người với tổng số tiền hỗ trợ 121.000.000 đồng.

Nội dung văn bản không đề cập đến 07 đơn vị hành chính cấp xã khác của huyện Tuy Phong bao gồm Liên Hương, Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Chí Công, Hòa Minh, Phan Dũng, Phong Phú. Có lẽ các đơn vị này sẽ được hỗ trợ sau.

Được biết, trước đó UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1278, Quyết định số 1350 và Quyết định số 1469 về việc hỗ trợ đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc do đại dịch Covid-19 ở thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi.

Theo đó, Phan Thiết có 1.720 đối tượng được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hỗ trợ là 1,72 tỷ đồng và thị xã La Gi 603 trường hợp với tổng số tiền hỗ trợ là 603 triệu đồng.

Huỳnh (PR+)