Tuy Phong: 2,4 tỷ xây dựng nhà vệ sinh ở 02 trường cấp 3

Ngày 06/10/2021, Bình Thuận vừa có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây mới nhà vệ sinh học sinh Trường Trung học phổ thông Tuy Phong và Trường Trung học phổ thông Hòa Đa trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Trường Hòa Đa nhìn từ trên cao
Trường Hòa Đa nhìn từ trên cao

Theo đó, mỗi trường sẽ được đầu tư xây mới 02 khu vệ sinh học sinh nhà trệt, diện tích xây dựng mỗi khu vệ sinh là 40 m2. Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng các lối đi đến các nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ có liên quan khác.

Được biết đây là dự án thuộc Nhóm dự án C, có tổng mức đầu tư 2.400 triệu đồng và có nguồn vốn từ xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thời gian thực hiện dự án là 03 năm.

Trường Hòa Đa và trường Tuy Phong là 02 trường cấp 3 hiện tại ở huyện Tuy Phong. Trường Hòa Đa ở thị trấn Phan Rí Cửa, còn trường Tuy Phong ở thị trấn Liên Hương.

Ngoài 02 trường cấp 3 này, trên địa bàn huyện Tuy Phong, UBND tỉnh cũng đang xây dựng đề án thành lập thêm một trường cấp 3 ở xã Vĩnh Hảo.

Huỳnh (PR+)