Sắp có chuyến xe buýt Vĩnh Tân – Liên Hương – Phan Rí Thành

Tin vui cho bà con Tuy Phong và Bắc Bình: Tuyến xe buýt Vĩnh Tân – Liên Hương – Phan Rí Thành sẽ sớm được triển khai và hoạt động.

Xe buýt Phan Rí Thành - Liên Hương - Vĩnh Tân

Tuyến xe buýt Vĩnh Tân – Liên Hương – Phan Rí Thành – Ảnh minh họa

Được biết đây là 01 trong 02 tuyến xe buýt được Giám đốc Sở Giao thông vận tải đề nghị bổ sung trong Tờ trình số 3773/2018/TTr- SGTVT ngày 15/10/2018.

Theo văn bản quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận Số: 2919 /QĐ-UBND ngày 29/10/2018, Bình Thuận mình sẽ có thêm 02 tuyến vận tải hành khách trong mạng lưới tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể 02 tuyến xe buýt được bổ sung bao gồm.

  • Tuyến xe buýt: Phan Thiết – Hàm Hiệp – Hàm Thạnh.
  • Tuyến xe buýt: Vĩnh Tân – Liên Hương – Phan Rí Thành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hy vọng cả 02 tuyến xe buýt trên sẽ sớm được đưa vào hoạt động tạo thuận lợi cho bà con Bình Thuận mình trong việc đi lại trong nội tỉnh.

Huỳnh (PR+)