Lịch cúp điện Bình Thuận

Dưới đây là thông báo lịch cúp điện Bình Thuận được cập nhật tự động bởi PR+. Nếu biết rõ khu vực cần tra cứu thuộc đơn vị điện lực nào, bạn có thể nhấp vào mục “Chọn đơn vị điện lực” bên dưới để tra cứu dễ dàng hơn.

Hướng dẫn tham khảo lịch cúp điện Bình Thuận
Điện lực Bình Thuận

Để công việc và giờ giấc sinh hoạt không bị ảnh hưởng bởi việc cúp điện, hãy chủ động tham khảo lịch ngừng cung cấp điện Bình Thuận trên PR+ mỗi tuần, mỗi ngày nhé!

Ngày Điện Lực Khu vực Bắt đầu Kết thúc Lý do
24/05/2022 Điện lực Tuy Phong SCADA 07:53 07:53 SCADA
24/05/2022 Điện lực Hàm Thuận Bắc Một phần xã Hàm Liêm, 1 phần xã Hàm Thắng, 1 phần xã Hàm Chính - HTB 03:24 03:25 Rắn bò lên ngàm trên FCO TBA khách hàng Nguyễn Văn Thành bị phóng điện, làm đứt chì, lèo FCO nhánh khách hàng Nguyễn Văn Thành đầu nối tại trụ 97/01/479.1 (PT) làm bật MC 479PT
24/05/2022 Điện lực Phan Thiết Trục đường Nguyễn Tương, Bùi Viện , Dương Đình Nghệ - phường Phú Thủy 08:00 09:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022 Điện lực Hàm Tân Khu Rừng Dầu - Xã Tân Bình - Thị xã La Gi 08:00 11:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022 Điện lực Hàm Tân Khu vực ngã Tư Tân Thiện - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi 13:30 16:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
24/05/2022 Điện lực Phan Thiết SCADA 07:31 08:04 SCADA
24/05/2022 Điện lực Tuy Phong SCADA 08:17 10:17 SCADA
24/05/2022 Điện lực Hàm Thuận Bắc SCADA 03:24 03:25 SCADA
24/05/2022 Điện lực Phan Thiết SCADA 07:29 07:29 SCADA
24/05/2022 Điện lực Phan Thiết SCADA 07:31 09:31 SCADA
25/05/2022 Điện lực Hàm Tân Đường Lý thường Kết - Phường Tân An - Thị xã La Gi 08:00 11:30 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/05/2022 Điện lực Hàm Tân Thôn Bình An 3 - Xã Tân Bình - Thị xã La Gi 13:30 16:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022 Điện lực Phú Quý Một phần Thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Phú Long xã Long Hải huyện Phú Quý 08:00 14:00 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
26/05/2022 Điện lực Hàm Thuận Bắc Một phần thôn Đại Thiện, một phần thôn Đại Xuân Điền (khách hàng trạm Hàm Hiệp 1C) xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc 08:00 11:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/05/2022 Điện lực Hàm Thuận Bắc Một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn 1, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc 07:30 15:00 Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
27/05/2022 Điện lực Tuy Phong Thôn Tuy Tịnh 1- xã Phong Phú - Huyện Tuy Phong 08:00 12:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/05/2022 Điện lực Tuy Phong Thôn Nha Mé- xã Phong Phú - Huyện Tuy Phong 14:00 17:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/05/2022 Điện lực Hàm Thuận Bắc Một phần khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm. Một phần thôn Phú Hòa, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc 07:30 10:30 Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
30/05/2022 Điện lực Phan Thiết Thôn Thanh Phong, Hiệp Trí, Hiệp Lễ - Tân Thuận - Hàm Thuận Nam 08:00 16:00 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
31/05/2022 Điện lực Phan Thiết Thôn Kê Gà - xã Tân Thành - Hàm Thuận Nam 08:00 16:00 Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
03/06/2022 Điện lực Tuy Phong Dọc Quốc lộ 1A Xã Chí Công 08:00 11:30 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/06/2022 Điện lực Tuy Phong Khu Rừng Đạo- xã Phú Lạc 08:00 11:30 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/06/2022 Điện lực Tuy Phong Nhánh khách hàng Võ Đức Hùng 17:00 20:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
03/06/2022 Điện lực Tuy Phong Nhánh khách hàng Lê Minh Thành 17:00 20:00 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngày Nội dung