Lịch cúp điện Bình Thuận

Dưới đây là thông báo lịch cúp điện Bình Thuận được cập nhật tự động bởi PR+. Nếu biết rõ khu vực cần tra cứu thuộc đơn vị điện lực nào, bạn có thể nhấp vào mục “Chọn đơn vị điện lực” bên dưới để tra cứu dễ dàng hơn.08

Hướng dẫn tham khảo lịch cúp điện Bình Thuận
Điện lực Bình Thuận

Để công việc và giờ giấc sinh hoạt không bị ảnh hưởng bởi việc cúp điện, hãy chủ động tham khảo lịch ngừng cung cấp điện Bình Thuận trên PR+ mỗi tuần, mỗi ngày nhé!

Ngày Nội dung
24/09/2022
Cúp điện từ 06:08 đến 06:08

Điện lực Hàm Tân


Khu vực :


Lý do :

24/09/2022
Cúp điện từ 06:25 đến 06:25

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Xã Tân Hải t- Thị xã La Gi


Lý do : Chuyển tải

24/09/2022
Cúp điện từ 06:30 đến 06:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực :


Lý do :

24/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu và khu phố 7 - Phường Tân An - Thị xã La Gi


Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

25/09/2022
Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : thôn Phú Khánh - xã Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Tại các dự án NLMT


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH MTV XNK HHP


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Quang Minh Kiệt


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Cao su Đức Thuận


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : TBA Nguyễn Đặng Lực


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : TBA Đức Mẹ TàPao


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH XD Thiên Hải


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : TBA Đoàn Văn Đẩu


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH BNJ


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : TBA Trần Văn Luận


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Tân Hóa An


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : HKD Mỹ Hạnh


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : NM Cao su Suối Kè 2


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Công ty TNHH Hà Nam Thắng


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH BTLT HẢI ĐĂNG


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH SXTM Vạn Phước Hàm Tân


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Trại heo Phạm Thiện


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Xây Lắp Năng Lượng Mới TDQ Việt Nam


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : DNTN Chăn Nuôi Minh Trang


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH Trang Trại Ngọc Hân


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : BOT Cảng Cá La Gi


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : KS Quốc Tế Hải Tinh 5


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty CP Đầu tư GPC Solar 1


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Bao bì Trung Phát


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : KS Quốc Tế Hải Tinh


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Tân Hà 8 - Nhà Máy Xây Dựng Đá Số 1


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH năng lượng xanh TDQ Việt Nam


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : HKD Tý Vân 1


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Tân Hà 7 - Văn Phòng và Nhà Kho Số 1


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty CP ĐT PT Công nghệ cao Khôi Nguyên 1


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Khách hàng Trần Thị Khánh Phước


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Thuận Minh


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công nghệ cao Thành Vinh Khánh Hòa


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG BẢO QUỐC


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Công ty cổ phần quản lý đầu tư Bình Thuận


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A - Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACE BÌNH THUẬN


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Công ty TNHH MTV Đất Việt Xanh Minh Đức


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Miền Trung


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : KHÁCH HÀNG ĐINH THỊ DUNG


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : KHÁCH HÀNG PHẠM VĂN ĐƯỢC


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu C - Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Hộ Kinh Doanh: Đoàn Quang


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN HIẾN


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

25/09/2022
Cúp điện từ 09:30 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc


Khu vực : CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC


Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

26/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện) - Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Tân Thiện đến chợ Thanh Linh xã Tân Phước) - Thị xã La Gi.


Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

26/09/2022
Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Phía bên phải đường từ cây xăng 14 đên cây xăng Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Một phần đường Thủ Khoa Huân khu vực gần quán Mỹ Wũ – khu phố 4 – phường Phú Thủy


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/09/2022
Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -Huyện Tuy Phong


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Khu vực Chùa Cổ Thạch- xã Bình Thạnh-Huyện Tuy Phong


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Hoàng Hoa Thám - Phường Phước Hội - Thị xã La Gi


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Siêu thị lotte mart


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Phía bên phải đường QL 1A từ KCN Hàm Kiệm 1 đến KM 14 thuộc xã Hàm Kiệm


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : xã Bình An-Huyện Bắc Bình


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Thôn Lạc Trị- Xã Phú Lạc-Huyện Tuy Phong


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/09/2022
Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Hoàng Hoa Thám - Phường Phước Hội - Thị xã La Gi


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Mất điện một phần Thôn 6 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/09/2022
Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Đức Linh


Khu vực : Mất điện một phần Thôn 6 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Đinh Bộ Lĩnh - Phường Phước Hội - Thị xã La Gi


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Thôn La bá - xã Phong Phú và xã Phan Dũng-Huyện Tuy Phong


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/09/2022
Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Nguyễn Ngọc Kỳ - Phường Phước Hội - Thị xã La Gi


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Khu phố 7+8- thị trấn Liên Hương-Huyện Tuy phong


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/09/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Thôn Cam Bình - xã Tân Phước - Thị xã La Gi


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/09/2022
Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Thôn Phú Thọ, Phú Nghĩa – xã Hàm Cường


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/09/2022
Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Thôn Phú Phong - xã Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/09/2022
Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Dọc Quốc lộ 1A xã Chí Công, KDC A5 thị trấn Liên Hương -Huyện Tuy Phong


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Hàm Tân


Khu vực : Đường Nguyễn Trường Tộ, đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu và khu phố 7 - Phường Tân An - Thị xã La Gi


Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

03/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Hẻm 177 Ngô Đức Tốn – xã Phong Nẫm - Phan Thiết


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Trục đường Đặng Văn Lãnh từ Cửa cuốn Hoàng Phúc Thịnh đến UBND xã Phong Nẫm


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Trực đường Đặng Văn Lãnh từ ngã 5 đến trường Mầm Non Phong Nẫm, khu vực đầu đường Phan Trọng Tuệ, khu vực đầu đường Phạm Thị Ngư – xã Phong Nẫm


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022
Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Trục đường Ngô Đức Tốn khu vực gần công ty xây lắp Quốc Hùng, gần vật liệu xây dựng Thái Gia – xã Phong Nẫm


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2022
Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Khu vực ngã ba Phạm Thị Ngư – Đại Nẫm – xã Phong Nẫm - Phan Thiết


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2022
Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Khu phố Long Sơn, Suối Nước – phường Mũi Né - Phan Thiết


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Xã Phan Lâm, Phan Sơn


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Khu Phố Song Thanh 2 - thị trấn Phan Rí Cửa


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Một phần Xóm 2- xã Phước Thể


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Thôn La Bá - xã Phong Phú và xã Phan Dũng.


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Thôn Tú Sơn - xã Sông Lũy


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/10/2022
Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Một phần thôn Bình Hòa xã Phan Hòa


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/10/2022
Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong


Khu vực : Một phần thôn Bình Hòa xã Phan Hòa


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/10/2022
Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Phía bên trái đường từ cây xăng 14 đên cây xăng Ba Bàu thuộc xã Hàm Kiệm - huyện Hàm Thuận Nam


Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/10/2022
Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Phan Thiết


Khu vực : Phía bên phải đường QL1A từ cây xăng 14 đên cầu 18 - huyện Hàm Thuận Nam


Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Ngày Nội dung