Lịch cúp điện Bình Thuận từ 06/08 đến 12/08/2018

Do kế hoạch sửa chữa điện, tuần này Bình Thuận mình sẽ cúp điện chủ yếu một số khu vực thuộc Điện lực Tuy Phong và Điện lực Phan Thiết. Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh được tham khảo trên trang chủ Điện lực Bình Thuận như sau.

Lịch cúp điện Bình Thuận

Thứ Hai 06/08/2018

 • Tuy phong
  • 06h00 – 16h30
   • Thôn Lương Tây TT Lương Sơn Huyện bắc bình
  • 08h00 – 12h30
   • Xã Chí Công Huyện Tuy Phong
   • Thôn An Trung Xã Bình An Huyện bắc Bình

Thứ Ba 07/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại trạm Nguyễn Thị Định 1 và một phần phường Phú Tài – Phan Thiết
   • Khu vực Chợ Mũi Né và một phần phường Mũi Né
 • Tuy Phong
  • 08h00 – 12h30
   • Xã Phan Thanh + Xã Hồng Thái + Khu phố Xuân An2-Xuân Quang- TT Chợ Lầu Huyện bắc Bình

Thứ Tư 08/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Khu vực thôn Bàu Me xã Thiện Nghiệp
   • Tại trạm Nguyễn Thị Định 2 và một phần phường Phú Tài – Phan Thiết

Thứ Năm 09/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
  • Tại trạm Nguyễn Thị Định 3 và một phần phường Phú Tài – Phan Thiết

Thứ Sáu 10/08/2018

 • Phan Thiết
  • 07h00 – 17h00
   • Tại TBA Nguyễn Thị Định 4 và một phần phường Phú Tài
   • Khu vực thôn Bàu Tàn xã Thiện Nghiệp
 • Tuy Phong
  • 06h00 – 16h30
   • Thôn Lương Tây TT Lương Sơn Huyện bắc Bình
  • 08h00 – 12h00
   • Khu vực nuôi tôm xã Phước Thể Huyện Tuy Phong

 

Huỳnh (PR+)