Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 15/11 đến 21/11/2021

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 15/11 đến 21/11/2021. Lưu ý đây chỉ là lịch cúp điện theo kế hoạch, không bao gồm các sự cố mất điện.

Bàu Trắng
Khu du lịch Bàu Trắng

Mọi thắc mắc và yêu cầu giải quyết sự cố điện, vui lòng gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

 • Điện lực Phan Thiết
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Tai các dự án ĐMT MN Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
 • Điện lực Tuy Phong
  • 17/11/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần xã Hòa Minh, xã Phú Lạc- huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/11/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Vĩnh Hảo; thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc- xã Vĩnh Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần KP Lương Bình, TT Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 17/11/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần KP Lương Tây, TT Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/11/2021 08:00:00 12:00:00 Xã Vĩnh Hảo; thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc- xã Vĩnh Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 08:00:00 16:00:00 Khu Xuân Hội thị trấn Chợ Lầu Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Lạc Trị – xã Phú lạc – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/11/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần KP Lương Hoà, TT Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 08:00:00 17:00:00 Thôn Lạc Trị, Xã Phú Lạc – Huyện Tuy phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/11/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 08:00:00 12:00:00 xã Phú lạc , Phong Phú , Phan Dũng – Huyện Tuy Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/11/2021 08:00:00 17:00:00 Xã Sông Bình, khu vực Bắc Sơn thị trấn Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/11/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 16/11/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần KP Lương Bình, TT Lương Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 18/11/2021 07:30:00 17:00:00 Thị trấn Phan Rí Cửa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 19/11/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Đức Linh
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Đức Linh không có lịch cúp điện theo kế hoạch
 • Điện lực Hàm Tân
  • 18/11/2021 08:00:00 14:00:00 Toàn bộ khu vực xã Sơn Mỹ và thôn Cô Kiều – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 21/11/2021 08:00:00 16:00:00 Thồn 1, thôn 3 – Xã Sơn Mỹ và thôn Cô Kiều – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 21/11/2021 08:00:00 14:00:00 Đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu – Phờng Tân An – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 16/11/2021 08:00:00 10:00:00 Đường Nguyễn Chí Thanh – Xã Tân Bình và toàn bộ khu vực phường Bình Tân – Thị xã La Gi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 16/11/2021 08:00:00 16:00:00 Thôn Phước Tiến- Xã Tân Phước – Thị xã La Gi Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
  • 19/11/2021 08:00:00 10:00:00 Đường Thống Nhất (Từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến – Phường Tân An – Thị xã La Gi Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Phú Quý
  • Tuần này các khu vực thuộc Điện lực Phú Quý không có kế hoạch cúp điện
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hiền Hương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 KH Dương Thị Hoa Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH đầu tư và phát triển Bảo Định Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quốc Kiên Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Hộ Kinh Doanh: Như Ý Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH Trang Trại Hàm Liêm Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 1 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Phú Trường, một phần khu phố Phú Cường (khách hàng trạm Chợ Phú Long), thị trấn Phú Long – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B – Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 KH Nguyễn Văn Hiến Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 2 Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Hòa, một phần thôn Liêm Thuận (khách hàng trạm Hồng Liêm 2) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C – Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 16/11/2021 07:30:00 16:30:00 Thôn Kim Bình, một phần thôn Kim Ngọc, xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
  • 16/11/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần thôn Liêm Hòa (khách hàng trạm Cây Táo) xã Hồng Liêm – Hàm Thuận Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 ĐMTMN KH Hộ kinh doanh Hoa Bá Vương Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
  • 15/11/2021 11:00:00 13:30:00 Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A – Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Huỳnh (PR+)