Sáp nhập vào Phan Rí, dân Hòa Phú phải đổi giấy tờ gì?

Như đã đề cập trong bài viết trước, dự kiến trong giai đoạn 2019 – 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 03 trường hợp xã sau đây phải sáp nhập.

  • Nhập xã Hòa Phú với thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong)
  • Nhập xã Măng Tố với xã Đức Tân (huyện Tánh Linh)
  • Nhập xã Đức Chính với xã Nam Chính (huyện Đức Linh)
Xã Hòa Phú
UBND xã Hòa Phú, Tuy Phong

Câu hỏi đặt ra là, người dân của các xã bị sáp nhập cần phải thay đổi giấy tờ gì?

Rất mừng là Điều 11, Nghị quyết được ban hành vào 12/03/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 có quy định rõ về điều này. Nội dung chi tiết Điều 11 này, các bạn có thể đọc ở bên dưới.

Theo nội dung Điều 11 và cách giải thích của ông Nguyễn Khắc Định, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật thì các trường hợp xã bị sáp nhập, người dân và doanh nghiệp chỉ cần đổi một số giầy tờ. Chi tiết như sau.

  • Đối với cá nhân
  • Phải điều chỉnh hộ khẩu nếu thay đội địa chỉ ở
  • Không bắt buộc thay đổi CMND và thẻ căn cước, chỉ đổi khi công dân có nguyện vọng và không thu phí
  • Giấy chứng nhận sử dụng đất không cần thay đổi
  • Đối với Doanh Nghiệp
  • Cập nhật bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu có thay đổi địa chỉ và không thu phí.

Trên đây là một số thông tin cần thiết đối với người dân ở 03 xã Hòa Phú, Măng Tố, Đức Chính cần chú ý khi địa phương của mình sáp nhập với các đơn vị hành chính khác trong giai đoạn 2019 – 2021.

Huỳnh (PR+)