Thông báo lịch cúp điện Bình Thuận từ 15/06 đến 21/06/2020

Đây là lịch cúp điện Bình Thuận từ 15/06 đến 21/06/2020. Lịch cúp điện này được tham khảo trực tiếp trên trang chủ Điện lực Miền Nam. Mọi thắc mắc, bạn có thể gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Điện lực Miền Nam theo 02 số điện thoại sau: 19001006-19009000.

Vạn lý trường thành thu nhỏ ở Lagi
Vạn lý trường thành thu nhỏ ở Lagi – Ảnh Linh Naa
 • Điện lực Phan Thiết
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Tân Thành – huyện Hàm Thuận Nam do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại phường Phú Tài, TP Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Thôn Minh Hòa- xã Hàm Minh- huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Tiến Thành – Tp Phan Thiết. do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại đường Phan Trọng Tuệ, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết. do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Đường Trần Phú – Tp Phan Thiết do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Kp Lập Nghĩa- TT Thuận Nam- Huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Xã Hàm Cần – Huyện Hàm Thuận Nam do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Hàm Thạnh – Huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Xã Hàm Cần – Huyện Hàm Thuận Nam do TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tuy Phong
  • 16/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xã Vĩnh Hảo, Phước Thể , Thôn cây Khế Xã Phú lạc Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/06/2020 từ 08:00:00 đến 17:00:00 tại Xã Chí Công ,Thôn Lâm Lộc Xã Hòa Minh, Khu vực Minh Tân 4 TT Phan Rí Cửa Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 16/06/2020 từ 08:30:00 đến 09:30:00 tại Thôn 1 Xã Sông Lũy Huyện bắc bình do Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Khu phố 6 TT Liên Hương , Xã Bình Thạnh Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 8 Thôn 3 xã Phước Thể Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 8 Thôn 3 xã Phước Thể Huyện Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Thôn Tân Điền và Phú Điền Xã Sông Lũy Huyện bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại Khu vực Nông trường Vĩnh hảo ,Thôn Vĩnh Hải xã Vĩnh hảo huyên Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 8 thôn 3 xã phước Thể huyên Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 9 thôn Hà Thủy Xã Chí Công huyên Tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/06/2020 từ 08:00:00 đến 16:00:00 tại xã Vĩnh Tân Huyện Tuy Phong do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:30:00 tại Thôn Thái Hòa Xã Hồng Thái Huyện bắc Bình do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 19/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 8 Thôn 3 Xã Phước Thể huyện tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Xóm 23 Thôn hà Thủy Xã Chí Công huyện tuy Phong do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Thôn Thái Thuận Xã Hồng Thái Huyện bắc Bình do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Đức Linh
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 09:00:00 tại Một phần khu vực KP 8 TT Đức Tài huyện Đức Linh do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Tân
  • 16/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Đông Thanh – Xã Tân Hà – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/06/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần khu phố 7 – Thị trấn Tân Nghĩa – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Khu vực An Hà – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn 2 – Xã Sơn Mỹ – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:30:00 tại Một phần thôn Tân Quang – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 13:30:00 đến 16:00:00 tại Một phần thôn Tân Quang – Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 19/06/2020 từ 08:00:00 đến 12:00:00 tại Một phần thôn Hồ Lân – Xã Tân Thắng – Huyện Hàm Tân do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Hàm Thuận Bắc
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm (khách hàng trạm biến áp Thôn 2 Hàm Liêm) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 15:00:00 tại Xã Đông Giang, La Dạ. Một phần xã Đa Mi – Hàm Thuận Bắc do Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
  • 15/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính, một phần thôn 2 xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc do TBA: Sửa chữa thường xuyên
  • 16/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Các khách hàng sử dụng điện khu vực: Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm (khách hàng trạm biến áp Trạm Xóm Kênh 25) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 07:30:00 đến 15:00:00 tại Thôn Thắng Thuận, thôn Kim Bình, một phần thôn Thắng Hiệp xã Hàm Thắng – Hàm Thuận Bắc do Khách hàng đề nghị cắt điện
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm (khách hàng trạm biến áp Tân Nông 5) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 17/06/2020 từ 08:00:00 đến 11:00:00 tại Một phần thôn 4 xã Hàm Đức (khách hàng trạm biến áp Hàm Đức 4B) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
  • 18/06/2020 từ 08:00:00 đến 10:00:00 tại Một phần thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp (khách hàng trạm biến áp Trạm bơm Phú Hội) – Hàm Thuận Bắc do Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Huỳnh (PR+)